5 Essentials van het werpen

Ik ben vader Jay en zoon Bill Gammel dankbaar dat zij deze 5 essenties met ons hebben gedeeld. Deze zijn voor alle werpstijlen gelijk en helpt ons instructeurs duidelijk te benoemen wanneer en waarom er iets fout gaat. Het zijn op het eerste oog eenvoudige punten maar ze zijn zeer groots.   

Zorg dat er geen losse lijn in het systeem zit. 

In een ideale wereld beweegt de vlieg “direct” mee in dezelfde richting en legt dezelfde afstand af als de hengeltop bij een voor of achterwaartse worp. Het resultaat is een efficiënte arbeidsweg. 

Als er echter losse lijn in het systeem zit, trekt de hengel eerst aan de losse lijn totdat er geen losse lijn meer in het systeem zit en de vlieg mee beweegt. Hierdoor word de arbeidsweg minder efficiënt (korter).  


Zorg ervoor dat de hengeltop een recht pad aflegt, niet alleen in zijaanzicht maar zeker ook van boven bekeken. (Het is belangrijk dat men weet dat de lijn altijd de hengeltop volgt!)

Zijaanzicht:

Als de hengeltop een convex (bol) pad aflegt resulteert dit in een minder efficiënte grote lus die meer lucht weerstand zal ondervinden dan een kleine lus.  

Als de hengeltop een concave (hol) pad aflegt resulteert dit in een “tailingloop”. Een tailingloop is een fout die vaak resulteert in een knoop in de lijn/leader. 

Bovenaanzicht:

Als de hengeltop in bovenaanzicht geen rechte pad volgt maar gebogen zoals deze “haakjes” )  ( zal de lijn nooit in een rechte lijn komen te liggen.
 

Korte lijn, korte arbeidsweg. Lange lijn, lange arbeidsweg.

Een korte lijn heeft voldoende aan een korte arbeidsweg (casting stroke), een langere lijn heeft een langere arbeidsweg nodig. Als de lijn langer word moet ook de arbeidshoek (casting arc) groter worden want door het gewicht van de lijn en door de snelheid van de acceleratie buigt de hengel dieper.

Beweeg de hengel in een acceleratie.

Beweeg de hengel (top) in één accelererende beweging. Voorkom haperingen en voorkom plotselinge kracht overdracht. Probeer de beweging “SMOOTH” te laten verlopen. 

Pas de lengte van de pauze aan aan de lengte van de lijn zodat deze zich kan uitstrekken.

Een korte lijn heeft minder tijd nodig om te strekken dan een lange lijn, daarom heeft een korte lijn een korte pauze nodig en een lange lijn een langere pauze zodat de lijn de tijd krijgt om zich uit te strekken.  

Als u de 5 essentials goed uitvoert heeft u een perfecte basis om de kunst van het werpen onder de knie te krijgen. Zowel enkel als dubbelhandig. In mijn demonstraties zijn de 5 essentials de rode draad, ook gebruik ik deze 5 essentials tijdens mijn lessen waardoor alles een stuk duidelijker en begrijpelijker word.

Je kunt deze 5 het beste vergelijken als 5 bouwstenen die het fundament vormen voor een voorwaartse of achterwaartse worp die perfect recht is.

In het vliegvissen hebben we natuurlijk meer nodig dan een perfect “rechte” lijn. Wat gebeurt er als ik 1 essentie eruit haal of aanpas?

Als voorbeeld: 

“Recht pad van de hengeltop”, stel ik zou in bovenaanzicht de hengeltop niet in een rechte pad laten bewegen maar krom “)”, hierdoor zal de lijn in een bocht naar links komen te liggen en dan heb ik één wat wij noemen boogworp.

Kun jij de vlieg presenteren waar jij dat wilt? Als het antwoord “Nee” is, gun jezelf dan een aantal lessen!