Lijnen voor de dubbelhandige hengel

Profiel:

Het profiel van een WF (weight forward) enkelhandige vliegenlijn verschilt in principe niet tenopzichte van het profiel van een dubbelhandige (spey) lijn.

  |Tip|Front Taper|                   Belly                          |  Rear Taper | Running Line

Hierboven ziet U dat alle lijnen zijn voorzien van:

 • Tip: 10 cm tot maximaal 75 cm in lengte, deze zorgt voor een juiste overgang van lijn naar (poly) leader.
 • Front taper: 50 cm tot …….meter (een longbelly lijn kan een Front taper hebben van wel 20 meter).
 • Belly: 4 tot ……. meter, het dikste stuk van de lijn dat meestal uit verschillende diktes is opgebouwd. 75 tot 90% van het gewicht van de totale lijn zit in de belly.
 • Rear taper: 50 cm tot ……. meter, deze taper zorgt voor een gelijkmatige overgang tussen belly en running line.
 • Running line: Dit is een dunne volglijn die aan de rear taper vast zit of hieraan vast gelust word middels een lus-lus verbinding. Deze dunne lijn is meestal 30 meter lang en bevordert het laten schieten van de lijn door zijn lage gewicht en kleine diameter.

Hieronder zien we de lijn “opbouw” in actie.

                                                                    Rear taper /

  Belly

           Tippet        | (Poly) Leader |                      Front taper                 \

Algemeen:

De meest gebruikte (spey) lijnen voor de dubbelhandige hengel zijn drijvende (floating) lijnen. Er bestaan ook drijvende lijnen met een zink tip, maar ook lijnen die geheel zinkend zijn, al dan niet in verschillende zinksnelheden.

Het meest populair zijn drijvende lijnen waarvan de tips (meestal 14-15 ft) eenvoudig verwisseld kunnen worden door een lus verbinding.

   |                               Verwisselbare Tips                                |    

    |      Tip     |                        Front taper                        |              Belly

Verschillende fabrikanten gebruiken verschillende benamingen voor dit type lijn: versi-tip, multi-tip of interchangeble-tip.

Deze tips zijn verwisselbaar en worden in elkaar gelust.

Meestal worden er 4 of 5 tips in een mapje (tip-wallet) meegeleverd;

 • Drijvend (Floating).
 • Intermediate (Int), zinkt ongeveer 1,5 IPS (Inch Per Seconde, gemeten op stilstaand water).
 • Type 3, zinkt ongeveer 3 IPS.
 • Type 6, zinkt ongeveer 6 IPS.
 • Type 8, zinkt ongeveer 8 IPS.

Er zijn ook Custom Cut Tips verkrijgbaar, deze zijn 20 ft lang en zijn aan beide zijden voorzien van een lus zodat men zelf twee tips kan maken naar wens, bv.: 8-12 ft of 10-10 ft.

Deze Custom Tips zijn verkrijgbaar in zinksnelheden tot 10 IPS!

Alle hieronder volgende lijnen zijn verkrijgbaar met losse tips!

 

Skagit
Een zeer dikke en korte lijn, meestal tussen de 23 en 27 ft en word nagenoeg altijd gebruikt in combinatie met tips, echter bij dit type lijn is de lengte van de tip niet meegenomen in de lengte van de lijn! De Skagit vraagt om een short stroke techniek waarbij mede de oppervlakte spanning van het water (line stick) nodig is om de hengel te laden.

Verkrijgbaar als losse Head om aan een running (volg) lijn te bevestigen.

Voordelen van het gebruik van Skagit Heads:

 • De arbeidsweg (casting stroke) blijft altijd gelijk.
 • Doordat de running lijn zeer dun is ten opzichte van de Head, kan men eenvoudig grote afstanden bereiken.
 • Ideaal als men weinig tot geen ruimte achter u heeft.
 • Eenvoudig grote en zware vliegen verplaatsen. 

Het nadeel van het gebruik van Skagit Heads:

 • Men moet de head binnen strippen tot vlak voor (10 tot 50 cm) het topoog van uw hengel (het stuk running lijn tussen de head en het top oog noemt men “Overhang”) voordat men weer een worp maken kan.
 • De ingestripte running lijn vraagt de nodige aandacht tijdens het vissen als dit geen routine is. Het binnen strippen van enkele meters lijn is vis technies goed maar meer dan 3 tot 5 meter is tijd verlies.
 • Geen subtiele presentaties.
 • Het effectief menden (menden is het omleggen van de lijn) van een Skagit head is zeer beperkt.

Shooting Head, aangeduid als H, Lengte tot 50 ft.

Verkrijgbaar als losse Head om aan een running lijn te bevestigen. Verschillende fabrikanten hebben Heads op de markt die men naar wens (gewicht en lengte) kan knippen. Hierdoor vervalt vaak de gehele rear taper die er normaal voor zorgt dat de overgang van de dikke head naar de dunne running (volg) lijn niet te abrupt is. Enkele fabrikanten hebben dit opgelost door running lijnen te produceren die voorzien zijn van een rear taper om zodoende een betere overgang tussen Head en running lijn te kijgen.

Het werpen met een Shooting head is eenvoudig, het is een short stroke werptechniek. Bij het vissen met Shooting heads worden meestal poly leaders gebruikt. De bevestigde poly leader fungeert als het anker.

De Heads zijn in verschillende type en type combinaties verkrijgbaar bv: FL, FL/Int, Int/Type3, Type 3/8 of Type4/6/8. Teveel om op te noemen.

Voordelen van het gebruik van Shooting Heads:

 • De arbeidsweg (casting stroke) blijft altijd gelijk.
 • Doordat de running lijn (zeer) dun is ten opzichte van de Head, kan men eenvoudig grote afstanden bereiken.
 • Flexibel door het eenvoudig wisselen van type Shooting heads.

Het nadeel van het gebruik van Shooting Heads:

 • Men moet de head binnen strippen voordat men weer een worp maken kan.
 • De ingestripte running lijn vraagt de nodige aandacht tijdens het vissen als dit geen routine is.
 • Het effectief menden met een Shooting head is beperkt.

Short Head of beter Short Belly lijn, aangeduid als S, lengte tussen 50 en 60 ft waarvan het gewicht word gemeten bij 55 ft.

De meest allround line op de markt!

Als ik maar met één lijn zou mogen vissen, zou ik een Short Head met verwisselbare tips kiezen!

Deze lijn heeft zijn eigen running lijn, hierdoor zijn er geen vervelende overgangen (lussen) tussen de (dikke) lijn en de (dunne) running lijn.

Voordelen van het gebruik van Short Belly lijnen:

 • Door zijn langere front taper krijg ik een betere presentatie.
 • Het gewicht van de lijn is meer verdeeld over een langere afstand maar kort genoeg om de hengel te laden met weinig beschikbare ruimte achter mij. Perfect!
 • Belangrijkste voordeel bij deze lijn is dat men lekker ontspannen kan vissen en men niet gebonden is aan een bepaalde lijn lengte.

Nadelen van het gebruik van Short Belly Lijnen:

 • Geen nadelen.

Mid Belly lijn, aangeduid als M, lengte tussen 60 en 70 ft, gewicht gemeten bij 65 ft.

Iets serieuzer, Langere Stroke techniek dan een Short Belly, ideaal voor wat bredere rivieren of juist snel stromende rivieren waar ik mijn vlieg beter tussen de 35-45 graden kan presenteren.

Dit type lijn vraagt om iets meer ruimte achter de visser.

Voordelen van het gebruik van Mid Belly lijnen:

 • Na enkele meter effectief strippen word de volgende worp gemaakt, men heeft dus geen last van 15 meter + running lijn.
 • Gecontroleerd grote afstanden bereiken is eenvoudig.
 • Super presentaties.
 • Perfecte mendingen mogelijk.

Nadelen van het gebruik van Mid Belly lijnen:

 • Vergt een lange stroke techniek die moeilijk te leren is.

Long Belly lijn, aangeduid als L, lengte vanaf 70 ft, gewicht wordt gemeten bij 80 ft.

Long Belly: Idem als de Mid Belly, echter een nog Langere Strok techniek.

Dit type lijn vraagt om veel ruimte achter de visser.

Voordelen van het gebruik van Long Belly lijnen:

 • Na enkele meter effectief strippen word de volgende worp gemaakt, men heeft dus geen last van 15 meter + running lijn.
 • Gecontroleerd grote afstanden bereiken is eenvoudig.
 • Super presentaties.
 • Perfecte mendingen mogelijk.

Nadelen van het gebruik van Long Belly lijnen:

 • Vergt een lange stroke techniek die moeilijk te leren is.

Running Line.

 Running lines zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

 • Drijvend of intermediate.
 • No stretch, Low (6%) stretch, etc.
 • Met of zonder Loops (lussen, meestal één grote en één kleine lus).
 • Gevlochten of mono core.
 • Etc.

Poly Leaders.

Poly leaders zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes, trekkracht en zinksnelheden.

Men kan deze gebruikt om een betere overslag en presentaties te verkrijgen. Het is echter belangrijk dat de zink snelheid van de poly leader gelijk is aan of nog liever hoger is dan de zink snelheid van de tip of lijn!

Als men geen poly leader gebruikt omdat er snel diep gevist moet worden, word er een kort stuk tippet materiaal direct aan de zink tip bevestigd om de vlieg diep te kunnen vissen. Echter zullen kleine vliegen/streamers beter vissen als men gebruikt maakt van een poly leader.

Tippet materiaal.

Het deel van uw leader waar de vlieg aan wordt geknoopt kan gemaakt zijn uit verschillende materialen, hier wil ik nu niet verder op ingaan. Het is belangrijk dat dit stuk leader een minder sterke trekkracht moet hebben dan de trekkracht van de lijn, tip, of (poly) leader.

Dit lijkt voor de hand liggend echter gebeurt het regelmatig dat mensen die vast komen te zitten aan de bodem hun tip of (poly) leader kapot trekken. In een dergelijk geval bent u dus meer kwijt dan alleen uw vlieg.

Test gewicht lijnen “try befor you buy”.